Malpils Manor: architecture, cultural and historical developments. Second half of the 18th century – first quarter of the 21st century

Authors

  • Jānis Zilgalvis Latvian Academy of Sciences, Latvia

DOI:

https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.21.10

Keywords:

architectural heritage, monument protection and preservation

Abstract

The history of construction of the Malpils Manor (Lemburg), which is closely linked to cultural history, has developed over a long period of time – from the second half of the 18th century to the present day. It has seen its heyday and its down times, when it was burnt down and destroyed. However, its fate was not sealed to disappear from the face of the earth, as has happened to many similar buildings in other Latvian manors. The manor house has blossomed again in all its glory, and is awaiting everyone who wants to spend some time in a well-tended historic and truly noble environment. However, the study of the manor in its broad cultural and historical context is still relevant.

Author Biography

Jānis Zilgalvis, Latvian Academy of Sciences, Latvia

In 1979, Jānis Zilgalvis graduates from the Faculty of Architecture of the Riga Technical University. In 1990, he defends his doctoral thesis on the theme ”The Latvian manor architecture from the second half of the 19th century until the beginning of the 20th century. Since 1995, he heads the Department of Architecture of the State Inspection for Heritage Protection and from 2001 until 2014 – he is the dean of the Faculty of Architecture and Urban Planning of Riga Technical University. Since 2012, he is a full member of the Latvian Academy of Sciences. He has more than 180 scientific and popular scientific publications, and he is the author of 21 books (for some books – a co-author). His main research directions are as follows: manor architecture and history of culture, sacred architecture, protection and utilization of the cultural heritage.

References

Viļuma I.. Mālpils muiža. Latvijas architektūra., 2004., Nr. 4., 34.–39. lpp. Zilgalvis J. Mālpils muižas parks no 18. gadsimta līdz mūsdienām. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. A daļa., Humanitārās un sociālās zinātnes., 2002., Nr. 1., 6.–19. lpp. Zilgalvis J. Laiks ceļot. Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti., Rīga: Vesta-LK, 2014., 194.–204. lpp. Levina M. Mālpils muiža, ordeņa pils un muižnieka dzīvojamā ēka (pils)., Izglītība, 1993.g. 2. decembris, 5. lpp. Mašnovskis V. Muižas Latvijā. Vēsture, arhitektūra, māksla. Rīga: Due, 2020., III daļa, 231. – 237. lpp. Latviešu konversācijas vārdnīca., Rīga: grāmatu apgādniecība A. Gulbis, 1935–1936., 25523-2556.sleja

Minde G. Mālpils muiža: īpašnieki un apbūve. Rīga: 2009, Manuskripts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu dokumentācijas centrā (NKMP PDC), Lieta Mālpils muiža. Stukmanis I. Mālpils muižas komplekss ar parku – bij. muižas dzīvojamā ēka (pils). Pirmsprojekta izpēte. Rīga, 1991. Manuskripts NKMP PDC, Lieta Mālpils muiža

Mālpils muižas ceļvedis. Vieta skaistiem mirkļiem. Orlovs E. Muiža, kuras atjaunošanā ieguldīts vairāk nekā 3.5 miljoni., Privātā dzīve., 2008., Nr. 40., 19.–22. lpp. u. c.

Herder – Institut Marburg. Image archive. Nr. 44878

Pauloviča I. Vidzemes landrāts Gustavs Vilhelms fon Taube. / Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads. Mālpils: Mālpils novada dome, Zinātne, 2016., 109. lpp.

Baltisches Biographisches Lexikon digital. Digitaliesierungprojekt der Baltischen Historischen Kommision. BBL digital, seite 264

Pirang H. Das Baltische Herrenhaus. Riga: Jonck & Poliewsky, 1926, T. 1., 106. att.

Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājums. Paulīnes Kornetes atmiņas pierakstījusi Mālpils bibliotēkas vadītāja Dace Krilovska 1987. gadā. Pieraksti viņas personīgā krājumā

Livlands zerstőrte Schlősser. T. 1. Rigaer und Wendenscher Kreis. Riga: Ernst Plates, 1905–1906., S. 12., 13.

Lapa L. 1905. gada revolūcijas notikumi Mālpils apkaimē. / Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads. Mālpils: Mālpils novada dome, 2016., 203. lpp.

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultātes (RTU APF) metodiskais kabinets. Materiāli deponēti Mālpils muižas vēsturisko materiālu krājumā

Jānis Meņģelis vadījis celtniecības darbus arī Siguldas, Cesvaines, Lubānas u. c. muižās, kā arī ceļot Kokneses, Sausnējas, Nītaures, Kolkas un citas baznīcas. Mālpils meliorācijas muzeja materiāli. 1976. gada ekspozīcija

RTU APF metodiskais kabinets. Materiāli deponēti Mālpils muižas vēsturisko materiālu krājumā

Mālpils novada vēsturiskā materiāla krājums

NKMP PDC, Lieta Mālpils muiža

Vanags K. Meliorācijas muzejs Mālpilī. Neatkarīgā cīņa., 1993. gada 22. septembris

Poprockis J. Meliorācijas un zemkopības muzeja darbība Mālpilī. Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads. Mālpils: Mālpils novada dome, 2016., 330. lpp.

Schoultz – Ascheraden Ernestine. Memoiren der Baronin Ernestine Schoultz – Ascheraden geb. Baronesse Campenhausen. Riga: W. F. Häcker, 1908, S. 29.

Paškevica B. Priekšvārds. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. Nr. 5., (XXV). Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814)., Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020., 11. lpp.

Andrē Šarls Buls (A. Ch. Boulle, 1642–1732), franču mēbeļnieks, mākslinieks, kokgriezējs u. c.

Mālpils novada vēsturisko materiālu krājums

Downloads

Published

30-12-2022

How to Cite

Zilgalvis, J. (2022). Malpils Manor: architecture, cultural and historical developments. Second half of the 18th century – first quarter of the 21st century. Landscape Architecture and Art, 21(21), 96–104. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.21.10