Laidu Manor House School. Assessment of Cultural Heritage Assets upon Closing of the School

Authors

  • Jānis Zilgalvis Latvian Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.20.02

Keywords:

architectural and cultural heritage, monument protection and preservation, landscape architecture, historical environment

Abstract

The architecture of Courland manor houses is rich in classical monuments. Many of them form impressive building ensembles. The use of the buildings varies, historically – schools, parish boards, farm administrations, nowadays – guesthouses, private properties and still schools. One such site is in Laidi, where the existence of a school is problematic.

Author Biography

Jānis Zilgalvis, Latvian Academy of Sciences

In 1979, Jānis Zilgalvis graduates from the Faculty of Architecture of the Riga Technical University. In 1990, he defends his doctoral thesis on the theme ”The Latvian manor architecture from the second half of the 19th century until the beginning of the 20th century. Since 1995, he heads the Department of Architecture of the State Inspection for Heritage Protection and from 2001 until 2014 – he is the dean of the Faculty of Architecture and Urban Planning of Riga Technical University. Since 2012, he is a full member of the Latvian Academy of Sciences. He has more than 180 scientific and popular scientific publications, and he is the author of 21 books (for some books – a co-author). His main research directions are as follows: manor architecture and history of culture, sacred architecture, protection and utilization of the cultural heritage.

References

Pirang, H. Das Baltische Herrenhaus. Riga: Verlag Jonck & Poliewsky, 1928, T. 3, S. 58.

Kurländische Güter – Chroniken. Neue folge., Mitau, 1895., S. 81.

Pirang, H. Das Baltische Herrenhaus. Riga: Verlag Jonck & Poliewsky, 1928, T. 2, S. 58.

Manteufffel, G. Auszüge des wesentlichen Inhalts der Katzdangenschen Brieflade, nebst Familiennotzine von 1520 bis 1905. Riga, 1907., S. 21.

Arī tās ēkas, kuras tapa, Berlicam tieši nepiedaloties, vai kuru celtniecībā pieņemama arhitekta Heinriha Eduarda Dihta piedalīšanās, tomēr nav iedomājama bez Elejas parauga. Tās ir Valdzenes, Svitenes, Laidu, Budbergas, Snēpeles, Līgutu, Iecavas muižu dzīvojamās ēkas. Skat. Elejas pils. Katalogs. Sastādītāji Lancmanis I., Spārītis O. u. c. Rundāles pils muzejs, 1992., 33. lpp.

Pirang, H. Das Baltische Herrenhaus. Riga: Verlag Jonck & Poliewsky, 1928, T. 2, 103. att.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu dokumentācijas centrs (NKMP PDC), lieta Laidu muižas ansamblis.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 6203. f., 1. apr., 189. l.

LVVA 1679. f., 2. apr., 218. l.

Brice, M., Bērziņš, A., Marga, G. Laidu parks. 1993., manuskripts NKMP PDC

Janelis, I. M. Laidu muižas parka pirmsprojekta izpēte. 2011., 32. lpp., Manuskripts NKMP PDC

Mieriņš, L. Dzimtā pagasta piezīmes. Jaunā gaita. 2011., Nr. 266., 8. lpp.

Mackeviča, S. Laidu muižā skolas vairs nebūs. 04.02.2022. LSM.lv. Interneta avoti.

Epner, P, Mälk, S, Alatalu, R, Rosenberg, T. u. c. Mõisast Kooliks. From the upper class to classrooms. Eesti mõisakoolide teejuht. A guidebook to Estonia,s manor schools. Tallinn: EESTI Arhitektuurimuuseum, 2015.

Op. cit. 244. lpp.

Downloads

Published

11-10-2022

How to Cite

Zilgalvis, J. (2022). Laidu Manor House School. Assessment of Cultural Heritage Assets upon Closing of the School. Landscape Architecture and Art, 20(20), 18–23. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.20.02