Interaction of landscape and indoor space in architecture of Roja open-air stage / summer concert hall

Authors

  • Aija Grietēna Latvia University of Life Sciences and Technologies

DOI:

https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2021.19.10

Keywords:

landscape architecture, architecture, interaction of landscape and indoor space, concert hall

Abstract

In the art of environmental design, architecture, landscape architecture and interiors need to be balanced through interdisciplinary collaborative planning to enhance the psycho-emotional quality of environment, and in this respect, the study of the interaction of landscapes and indoor space through comparative analysis and inductive reference continue. Enclosed by evergreen Vacciniosa type of forest, the impressive building of the new Roja Stage / Summer Concert Hall has been standing proudly on the shores of the Gulf of Riga since 2019. The building actively contrasts with the surrounding landscape. The language of architectural forms in glass and concrete is geometrically sharp, saturated with broken lines and planes in contrast to the adjacent natural landscape, pine forest. The specific detailed case study underlines the importance of balanced interdisciplinary collaboration in harmonious interaction between architecture, landscape and indoor space.

Author Biography

Aija Grietēna, Latvia University of Life Sciences and Technologies

Dr. arch., certified architect at firm Grietēns Arhitekti; Grietēns un Kagainis. Field of research: interaction of landscape space and indoors in architecture. E–mail: aijagrietena@gmail.com

References

Arhitektūra un kultūrpolitika Latvijā [tiešsaiste]. Latvijas arhitektūras politika 2020 [skatīts 7.02.2020]. https://www.latarh.lv/f/Latvijas%20arhitekturas%20politika%202020_pa%20lapam.pdf

Atklāta Rojas brīvdabas estrāde [skatīts 11.10.2021]. https://www.youtube.com/watch?v=Qu8pzPsregs

Baukultur un Davosas deklarācija[tiešsaiste]. Latvijas arhitektūras politika 2020 [skatīts 7.02.2020]. https://www.latarh.lv/f/Latvijas%20arhitekturas%20politika%202020_pa%20lapam.pdf

Berķis, A. Rokasgrāmata meža tipu noteikšanā. LVM, 2013, 70 lpp.

Būvniecības principi.Būvniecības likums [skatīts 12.10.2021]. 4. Pants. https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums

Grietēna, A.; Ziemeļniece, A.; Īle, U. The interactivity of the landscape space and interiors in the architecture of the Latvian education and art buildings of the 20th/21st century. Landscape Architecture and Art. 2017, V 11, p. 15-22.

Liepa, I., u.c. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: studentu biedrība "Šalkone", 2014, 119 lpp.

Pēterdienā atklās Rojas 2,45 miljonus vērto brīvdabas koncertzāli [skatīts 10.10.2021]. https://www.la.lv/peterdiena-atklas-rojas-245-miljonus-verto-brivdabas-koncertzali

Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle [skatīts 7.10.2021]. https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunums/rojas-brivdabas-estrade-vasaras-koncertzale

Skinner, P. Reflections on Inside-Outside Space [cited 11.09.2020.]. https://espace.library.uq.edu.au/data

Strautmanis, I. Latviskā telpa. Rīga, RTU izdevniecība, 2011, 157 lpp.

Top jaunas, senās tiek atjaunotas. Brīvdabas estrādes – tikai priekam, vai arī peļņai? [skatīts 11.102021] https://www.la.lv/brivdabas-estrades-priekam-ne-pelnai

Zālītis, P., Jansons, J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2013, 168 lpp.

Zigmunde, D. Estētiskās kvalitātes kritēriji urbanizētas ainavas izpētē. LLU Raksti 25 (320), Jelgava, 2010, 1–2. lpp.

Downloads

Published

30-12-2021

How to Cite

Grietēna, A. (2021). Interaction of landscape and indoor space in architecture of Roja open-air stage / summer concert hall. Landscape Architecture and Art, 19(19), 107–115. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2021.19.10