Cultural and historical research of Nītaure manor

Authors

  • Jānis Zilgalvis Latvian Academy of Sciences, Latvia

DOI:

https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2023.23.11

Keywords:

protection and preservation of architectural and cultural heritage, parks and gardens

Abstract

The manor of Nitaure (Nitau) is located in Cesis County, where the roads to Riga, Sigulda, Piebalga and Ieriķi meet. The village of Nitaure began to develop only after 1887, when separate plots of land were separated from the manor for residential purposes. This time, however, the subject of research is the manor house and its owners, as well as the park, which, tidy and well-kept, delights not only the local residents. The history of the manor is closely linked to the von Fermor and von Stenbock-Fermor families. Research into the history of the manor is topical, as it is rich in events that have taken place throughout the ages. There is also a lot of evidence in the archives and other historical material.

Author Biography

Jānis Zilgalvis, Latvian Academy of Sciences, Latvia

In 1979, Jānis Zilgalvis graduates from the Faculty of Architecture of the Riga Technical University.
In 1990, he defends his doctoral thesis on the theme ”The Latvian manor architecture from the second half of the 19th century until the beginning of the 20th century. Since 1995, he heads the Department of  Architecture of the State Inspection for Heritage Protection and from 2001 until 2014 – he is the dean of the Faculty of Architecture and Urban Planning of Riga Technical University. Since 2012, he is a full member of the Latvian Academy of Sciences. He has more than 180 scientific and popular scientific  publications, and he is the author of 21 books (for some books – a co-author). His main research directions are as follows: manor architecture and history of culture, sacred architecture, protection and  utilization of the cultural heritage.

References

Caune, A., Ose, I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2004., 353. lpp.

Jäger O. Weltgeschichte. 3. Band, Geschichte der neueren Zeit., Bielefeld un Leipzig: verlag von Belhagen & Klasing, 1909., S. 605., 608.

Zilgalvis, J. Grāfs Fermors un Nītaures skola. Māksla, 1996., 59. – 63. lpp.

Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. Latvijas mazās pilsētas un lauki. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007., 4. sēj., 172. – 175. lpp.

Lancmanis, I. Vidzemes muižu arhitektūra. Rīga: Rundāles pils muzejs, 2015., 57. lpp.

Ильйна Т. Иван Вишняков. Серия: Массовая библиотека по искусству. Ленинград: Художник РСФСР, 1980.

Nītaures baznīcā atradies arī Dorotejas Elizabetes Brūsas māsas Natālijas Katarīnas Albrehtas (Albrecht), dzim. Brūsas, (? – 1761) kapa piemineklis. Zināms ir arī abu māsu tēvs – Roberts Brūs (1668 – 1720)

Mašnovskis, V. Latvijas luterāņu baznīcas. Vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra. Rīga: DUE, 2007., 3. sēj., 96. lpp.

J. Ch. Brotze. Sammlung Liefländischer Monumente… 6. sēj., 3.daļa, BM06188A, BM06205A

Pirmajā Pasaules kara laikā 1917. gadā baznīcu, kuras tornis itkā kalpoja par orientieri ienaidnieka karaspēkam, saspridzināja. To 1928. gadā atjaunoja pēc arhitekta P. Kundziņa (1888 – 1938) projekta. Atjaunotais dievnams iesvētīts 1928. gada 9. oktobrī. Skat. Grīnvalds J., Polis J. u. c. Iepazīsi Cēsu novadu. Cēsis: Cēsu rajona padome, 2001., 97. lpp., Mašnovskis V. Latvijas luterāņu baznīcas. Vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra. Rīga: DUE, 2007., 3. sēj., 87. lpp.

Autora personīgais krājums

Blankenhhagens H. fon. Atmiņas no vecās Vidzemes. Klingenberga – Rīga. 1892 – 1913., 59. lpp.

Stenbock – Fermor A. Der rote Graf. Autobiographie. Berlin: Verlag der Nation, 1973

Livlands zerstörte Schlösser: 1905 – 1906. 1. Teil: Rigaer und Wendenscher Kreis. 1906

Antipovs, V., Zvirgzds, A. Latvijas PSR vecie parki. Rīga: Zinātne, 1967., 146. lpp.

Hirschfeldt, K. K. L. Theorie der Gartenkunst, Leipzig: W. G. Weidmans Erben und Reich, 1780., Bd. 3., S. 125

Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti. Latvijas mazās pilsētas un lauki. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007., 4. sēj., 173. lpp.

Pūka, T., Zunde, R., Zunde, I. Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010., 273. Lpp.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA). Fonds 1679., apr. 194., lieta 134.

Downloads

Published

31-12-2023

How to Cite

Zilgalvis, J. (2023). Cultural and historical research of Nītaure manor. Landscape Architecture and Art, 23(23), 82–86. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2023.23.11