The Architectural Activity in Lithuania During the First Soviet Occupation (1940–1941)

Authors

  • Evaldas Vilkončius Kaunas University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2023.22.14

Keywords:

architecture, soviet architecture, first Soviet occupation of Lithuania

Abstract

During the first Soviet occupation of Lithuania, which lasted from June 1940 to June 1941, gradual changes were planned to be implemented in the country’s field of architecture. Although the occupation was short and lasted only a year, the design structure was changed according to the Soviet model, many architectural ideas were planned to be implemented, and a number of design projects of the new buildings were developed. Therefore, this article, based mainly on archival and historical material, analyses the architectural activity and the peculiarities of this process that took place in Lithuania during the first Soviet occupation.

Author Biography

Evaldas Vilkončius, Kaunas University of Technology

Doctor of Humanities (History and Theory of Arts, 2022), Researcher at the Institute of Architecture and Construction of Kaunas University of Technology; Tunelio st. 60, LT–44405 Kaunas, Lithuania.

References

Anderson, R. Russia: Modern architectures in history. London: Reaktion books, 2015, p. 125–155.

Andrašiūnienė, G. Liaudies namų reikalu. Savivaldybė, 1940, No. 7–8, p. 199–200.

Bielinskis, F. Kaip tvarkytina Kauno statyba? Tiesa, 1940 December 21, p. 6.

Crawford, Ch. E. Spatial Revolution: Architecture and Urban Planning in the Early Soviet Union. Ithaca and London: Cornell University Press, 2022, p. 80.

Didelės darbininkų namų statybos. Darbo Lietuva, 1940 September 11, p. 10.

Drėmaitė, M. Architecture and Housing in Soviet Lithuania. Berlin: DOM publishers, 2017, p. 37.

Drėmaitė, M. Progreso meteoras. Modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje 1918–1940 m. Vilnius: Lapas, 2016, p. 100.

Drėmaitė, M.; Antanavičiūtė, R. Neįgyvendintas Vilnius. Vilnius: Lapas, 2022. 100–115 p.

Etatai ir atlyginimas 1941 m. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–768, ap. 1, b. 24, l. 18.

Kada baigsis tūpčiojimas, o prasidės statybos? Tarybų Lietuva, 1941 May 20, p. 1.

Kapitalinė statyba Lietuvos TSR 1941 metais. Tiesa, 1941 February 12, p. 8.

Kličius, J. Ukmergės apskrities viršininkas ir burmistras opiausiais reikalais. Tiesa, 1940 August 13, p. 11.

Knyva, V. Pirmieji žingsniai į socializmą Lietuvos TSR komunaliniame ūkyje. Komunalinis ūkis, 1941, No. 3, p. 63.

Komisariato etatai ir struktūra, etatų registracijos kortelės. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–769, ap. 3, b. 259, l. 4.

Komisariato etatų sąrašai ir aiškinamasis raštas apie etatų pakeitimą ir papildymą. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–768, ap. 1, b. 129, l. 10.

Komisariatų paraiškos statybinių medžiagų tiekimo klausimu ir reikalingų medžiagų sąrašai. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–755, ap. 1, b. 26, pages without numbering.

Komprojekto steigimas ir bendrieji dėsniai. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–768, ap. 1, b. 208, l. 35.

Lamdanskis, P. Dirbti naujoviškai. Tiesa, 1941 March 23, p. 3.

Lelis, P. Lietuvos keliu. 1910–1973 metai. Toronto: Litho–Art, 1973, p. 208.

LTSR Komisarų tarybos nutarimai, Švietimo liaudies komisariato, Finansų liaudies komisariato aplinkraščiai, statybos skyriaus etatų sąrašai, instrukcijos dėl atlyginimų normų, skyriaus veiklos planai. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–762, ap. 1, b. 532, l. 158.

LTSR liaudies ūkio vystymo planas 1941 metams. Tiesa, 1941 February 7 d, p. 2–4.

Lugovojus, M. Kauno viešųjų erdvių sovietizavimas 1940–1941 m. Kauno istorijos metraštis, 2016, No. 16, p. 333–347.

Marijampolės apskr. 1941 m. vykdomų statybų byla. KRVA (Kaunas Regional State Archives). f. R–367, ap. 1, b. 10, p. 111.

Mokyklų statybos projektų paroda. XX amžius, 1936 September 25, p. 8.

Naujų mokyklų statyba. Tarybų Lietuva, 1941 May 30, p. 1.

Naujuose darbininkų butuose. Tarybų Lietuva, 1941 January 14, p. 8.

Pertvarkomi miestų planavimo reikalai Tarybų Lietuvoje. Tiesa, 1941 March 22, p. 8.

Segalis, M. Komunalinės statybos programa turi būti įvykdyta. Tarybų Lietuva, 1941 May 31, p. 4.

Segalis, M. Statybos trestas vykdo didžiulius statybos darbus. Tarybų Lietuva, 1940 November 20, p. 6.

Statybos inžinierių ir darbininkų delegacija į Maskvą. Tarybų Lietuva, 1940 December 1, p. 2.

Statomi darbininkų nameliai. Darbininkas, 1940 June 9, p. 8.

Susirašinėjimas ligoninių statybos klausimais. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–769, Ap. 3, b. 45, l. 21.

Susirašinėjimas su apskričių ir miestų savivaldybėmis finansiniais, statybiniais klausimais. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–768, ap. 1, b. 134, l. 98.

Susirašinėjimas su Finansų valdyba, Žemės ūkio valdyba, Panevėžio cukraus fabriku, apskričių valdybomis ir kt. statybos klausimais. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–617, ap, 1, b. 39, l. 202.

Trakų apskr. vykdomų kapitalinių statybų byla. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–768, ap. 1, b. 227, l. 84.

Vilniaus miesto vykd. komiteto Statybos skyrius. Susirašinėjimas su Pramprojektu. VRVA (Vilnius Regional State Archives). f. 761, ap. 4, b. 624, l. 6–7.

Vilniuje bus statomi pijonierių rūmai. Darbo Lietuva, 1940 September 15, p. 10.

Zimanas, L. Apie statybos industrializaciją ir mechanizaciją. Tarybų Lietuva, 1941 April 27, p. 2.

Zinghausas, V. Kadrų paruošimas socialistinei statybai. Tiesa, 1941 February 7, p. 5.

Zinghausas, V. Statybos projektavimo nesklandumai. Tarybų Lietuva, 1941 May 14, p. 5.

Zubovich, K. To the New Shore: Soviet Architecture‘s Journey from Classicism to Standartization. University of California, 2013, p. 7.

Žinios apie kapitalines statybas iki 1941 m. birželio 22 d. LCVA (Lithuanian Central State Archives). f. R–768, ap. 1, b. 207, l. 93.

Downloads

Published

20-12-2023

How to Cite

Vilkončius, E. (2023). The Architectural Activity in Lithuania During the First Soviet Occupation (1940–1941). Landscape Architecture and Art, 22(22), 139–146. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2023.22.14